กัด/เจาะ

          กระบวนการตกแต่งชิ้นงานกลุ่มที่ต้องการความแม่นยำสูง เราจะใช้กระบวนการกัด/เจาะ
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเก็บรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีที่สุด
         เครื่องจักรที่เราใช้คือ เครื่องจักรกัดชิ้นงานแบบเซ็นเตอร์ โดยตัวเครื่องจักรจะมีระบบควบคุมซีเอ็นซี 4 แกน ทำให้สามารถทำงานได้หลายมิติและช่วยให้ทำงานได้หลายกระบวนการภายในรอบการผลิตเดียวและยังสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย

         การออกแบบกระบวนการผลิต ภายในหน่วยงานของเรา มีการออกแบบ และพัฒนา กระบวนการกัด อย่างต่อเนื่อง เราสามารถออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และสร้างได้ด้วยตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์ CAD/CAM  เข้ามาช่วยในการออกแบบกระบวนการ และยังสามารถสร้างตัวแบบจำลองของกระบวนการ ก่อนที่จะเริ่มสร้างเครื่องมือในกระบวนการกัด ทำให้เราสามารถเตรียมกระบวนการกัดทางด้านจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ได้ก่อนที่จะมีการสร้างชิ้นงานขึ้นมาอีกด้วย
        จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ในกระบวนการกัด ได้ออกแบบให้ใช้ระบบนิวเมติกส์ จับยึดชิ้นงาน และเมื่อจบกระบวนการกัดประตูเครื่องจักรก็จะเปิดอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการใช้เวลาน้อยลง อีกทั้งยังช่วยตรวจสอบการประกอบชิ้นงานเข้ากับจิ๊ก หากชิ้นงานไม่อยู่ในตำแหน่งหรือระยะที่กำหนดไว้ ตัวจับเซ็นเซอร์ก็จะแจ้งเตือน ทำให้สามารถหยุดกระบวนการได้ก่อนจะเกิดความเสียหาย