การผลิตของเรา

         บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ประเภทอลูมิเนียมขึ้นรูป ส่งตรงให้กับบริษัทผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม อื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

          ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยีขั้นสูง มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยเครื่องจักรที่ทางบริษัท ฯ ได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นระบบ อัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้สามารถผลิตสินค้า ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้าสามารถลดข้อผิดพลาดในการผลิต สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพและได้มาตราฐาน

         นอกจากนี้ บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด ได้นำวัตถุดิบจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สินค้าที่ได้มีต้นทุนต่ำ แต่มีคุณภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

คุณลักษณะของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/เครื่องจักร


กระบวนการผลิต


ระบบจัดการคุณภาพ

“จากลูกค้าสู่ลูกค้า”

“เครื่องมือวัด”

บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง

บรรจุภัณฑ์

การจัดส่ง

ผู้ผลิต :ฮิโน
ขนาดรถ :
5 เมตร / 7 เมตร
ความสามารถในการบรรทุก :
10 พาเลท / 12 พาเลท
กระบวนการ :จัดส่งงานให้ลูกค้า
หมายเหตุ :
รถรับจ้าง (บริษัท ไดชิน อาร์ท โลจิสติก จำกัด)

ผู้ผลิต :ฮิโน
ขนาดรถ :
5 เมตร
ความสามารถในการบรรทุก :
8 พาเลท
กระบวนการ :จัดส่งงานที่จ้างทำ
หมายเหตุ :รถบริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด

แผนผังโรงงาน

ลูกค้าของเรา

บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด

บริษัท ไอชิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด

บริษัท ไดชิน จำกัด

บริษัท คายาม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด

บริษัท ฟูรูกาว่า ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อิลิมาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อินเดีย เจแปน ไลท์ติ้ง จำกัด