ชุบ/เคลือบผิว (ใช้บริการภายนอก)

กระบวนการชุบผิว คือ กระบวนการการใช้ไฟฟ้าในการเพิ่มความหนาของตัวออกไซด์
ซึ่งจะไปเคลือบที่ผิวอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
ปัจจุบันเรามีการจ้างบริษัทภายนอกผลิตอยู่ 2 ประเภท คือ สีดำและสีเครียร์