ตกแต่งชิ้นงาน

กระบวนการตกแต่งชิ้นงาน จะทำการตกแต่งและลบครีบรอบๆ
ตัวชิ้นงานออก ด้วยเครื่องเจียผ้าทราย / ตะไบลม และตะไบมือ
เพื่อความสวยงาม และขจัดความคมของชิ้นงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการใช้งานของลูกค้า
และเพื่อป้องกันปัญหาเศษอลูมิเนียมหลุดเข้าไปในการประกอบ