บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง

บรรจุภัณฑ์

การจัดส่ง


ผู้ผลิต :ฮิโน
ขนาดรถ :5 เมตร / 7 เมตร
ความสามารถในการบรรทุก :10 พาเลท / 12 พาเลท
กระบวนการ :จัดส่งงานให้ลูกค้า
หมายเหตุ :รถรับจ้าง (บริษัท ไดชิน อาร์ท โลจิสติก จำกัด)

ผู้ผลิต :ฮิโน
ขนาดรถ :5 เมตร
ความสามารถในการบรรทุก :8 พาเลท
กระบวนการ :จัดส่งงานที่จ้างทำ
หมายเหตุ :รถบริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด