เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด
ที่อยู่ :: เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 297 หมู่ 6
ต. หนองระเวียง อ. เมือง จ. นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 ประเทศไทย
วันที่ก่อตั้ง : วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
วันที่เริ่มการผลิตจริง : วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
เงินลงทุน : 320 ล้านบาท
พื้นที่ :25 ไร่ (40,000 ตารางเมตร)
จำนวนพนักงาน: 253 คน (รวมพนักงานชั่วคราว 88 คน) (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)
เครื่องจักรฉีดขึ้นรูป: แบรนด์ อูเบะ
670 ตัน = 3 เครื่อง
530 ตัน = 3 เครื่อง
375 ตัน = 6 เครื่อง
เครื่องจักรกัดชิ้นงานแบบเซ็นเตอร์: แบรนด์ ฟานัค โรบอทดริว = 12 เครื่อง
ประเภทของธุรกิจ: ผลิตงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการจัดการคุณภาพ

ISO9001 : 2015

ตารางการดำเนินงาน IATF16949 : 2016

การเติบโตของยอดขาย


คณะผู้บริหาร

ตำแหน่งชื่อ-นามสกุล
ประธานบริษัทคุณมาซาโอะ อะคิบะ
กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคุณคาซูฮิโระ ซูซุกิ
ที่ปรึกษาด้านเทคนิคคุณฮิโรมิ มูระตะ
ที่ปรึกษาด้านการผลิตคุณเทรูมาซะ มะเอะฮาระ
ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิตคุณอรุโนทัย โปร่งสันเทียะ
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและการผลิตคุณเกรียงศักดิ์ วิชาชัย
ผู้จัดการแผนกควบคุมและประกันคุณภาพคุณประคัลภ์ ปัญญาว่อง
ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชีคุณนัฐธิดา ศรีสุวรรณ
ข้อมูล ณ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

แผนภูมิองค์กร

Organization-Chart_th

ปฏิทินบริษัท